ЗНАМ И МОГА- СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДОСТАВЯМ ВИ РЕГЛАМЕНТА ЗА УЧАСТИЕ,  ТЕСТОВЕТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА ПРОВЕДЕНИ ДОСЕГА НА ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТЕН КРЪГ.

reglament_znam_moga_2015_16.pdf (189524)